Algemene Voorwaarden:

1. De afspraak is bevestigd als er mondeling/ schriftelijk dan wel per mail een datum tot stand komt. U gaat dan tevens akkoord met de bijbehorende kosten.
2. Uw hond is volledig gezond (geen diarree, niezen, of andere onderliggende ziekten).
3. U geeft toestemming om video’s / foto’s te delen van u en uw hond op mijn social media kanalen. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit per mail kenbaar maken.

Annuleringsvoorwaarden consulten:

• Bij het annuleren van een mondeling/schriftelijk vastgelegd consult is de opdrachtgever geen annuleringskosten verschuldigd aan de opdrachtnemer indien de annulering 7 dagen of meer voor het betreffende consult schriftelijk dan wel per mail is gemeld bij de opdrachtnemer.
• Bevestigde consulten mogen vanuit beide partijen in uitzonderlijke gevallen van aantoonbaar overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen & calamiteiten worden verplaatst naar een andere datum.

Voor alle overige annuleringsredenen geldt het volgende:
• Bij annuleringen tussen 7 dagen en 72 uur voor aanvang van het consult wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
• Bij annuleringen binnen 72 uur voor aanvang van het consult wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden interne training:

• Bij het annuleren van een mondeling/schriftelijk vastgelegde interne training, is de opdrachtgever geen annuleringskosten verschuldigd aan de opdrachtnemer indien de annulering 14 dagen of meer voor de start van de interne training, schriftelijk dan wel per mail is gemeld bij de opdrachtnemer.

• De startdatum van de bevestigde interne training mag in uitzonderlijke gevallen, vanuit beide partijen bij aantoonbaar overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen en calamiteiten worden verplaatst naar een andere datum.

Voor alle overige annuleringsredenen geldt het volgende:
Bij annuleringen tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang van de startdatum van de interne training wordt 25% van het totaal overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
• Bij annuleringen binnen 7 dagen voor aanvang van de interne training wordt 50% van het totaal overeengekomen bedrag in rekening gebracht.